top of page

VARFÖR HÅLLBAR DIGITALISERING

Varför ska vi hålla på med hållbar digitalisering? Vi tror att man ska göra det för att utmana befintliga lösningar för framtidens skull. Vi ser det som en förutsättning att det görs på ett hållbart sätt. Hur man sedan gör det beskriver vi i de olika delarna som vi identifierat inom Hållbar Digitalisering och som du kan läsa mer om på egen sida. Vad arbetet sedan mynnar ut i kommer att variera med lika hög grad som det finns verksamheter. Vi har listat några av de vanligaste vi stöter på men gör gärna en egen kartläggning utifrån era behov.

Digitalisering möjligör ett hållbart samhälle.

Integritet

VAD
VARFÖR

Transparens

ECO-system

Plattformar

Förtroende

Molntjänster

Uppkopplade enheter

Strategier

Affärsmodeller

Skalskydd

AI

Behörighetssystem

Energiutsläpp

Analyser

Avtal

Personuppgiftshantering

bottom of page