top of page

Molnet

Den digitala utvecklingen går fort framåt i samhället. Även inom offentlig sektor har digitaliseringen snabbspolats under pandemin. Men även om viktiga utvecklingskliv har tagits, exempelvis i primärvården, så står sektorn delvis och stampar. Det kan tyckas märkligt med tanke på de stora möjligheter som finns att ta fram och använda tjänster som skapar nytta och ger medborgarna välfärd av god kvalitet. Digitala lösningar bidrar till att medborgarna få bra vård, skola och omsorg oavsett var de bor, samtidigt som de ger förutsättningar för smartare arbetssätt och en bättre arbetsmiljö för välfärdens medarbetare. Att den här potentialen inte används fullt ut har inte med ovilja att göra. Istället handlar det till stor del om att välfärdens digitalisering stöter på många hinder. Ett av de mest betydande hindren är nu det juridiska dödläge som råder kring molntjänster, alltså de digitala tjänster som till exempel låter oss dela data och mötas via skärmen. De flesta molntjänster på marknaden levereras antingen direkt eller indirekt av amerikanska företag, Microsoft och Google är några av de mest kända. Enligt amerikansk lag har myndigheter i USA rätt att begära ut data och personuppgifter från alla amerikanska molntjänster. EU och USA ingick dock för några år sedan ett avtal som reglerade överföringen av data och avtalet ansågs skydda europeiska medborgares personuppgifter. I somras hävde EU-domstolen avtalet, och de flesta experter anser nu att offentliga aktörer som följd är juridiskt hindrade att lagra personuppgifter i amerikanska molntjänster. Kommuner och regioner tvingas för närvarande lägga stora resurser på juridiska utredningar och på att hitta alternativa lösningar för molntjänster. Inte bara hindrar situationen alltså en effektivare välfärd. Den medför också stora utgifter här och nu. Det är hög tid för regeringen att träda fram och ta ansvar. Välfärdsverksamheterna behöver en juridisk hållbar lösning som gör det möjligt för offentliga aktörer att använda marknadens utbud av molntjänster. Om inget görs kommer regeringens mål att Sverige ska bli bäst i världen på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter inte uppnås. Ett aktuellt förslag om molntjänster har lagts fram till regeringen från den så kallade It-driftsutredningen. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) kan konstatera att utredningens förslag i praktiken är ett slag i luften. Kommuner och regioner förväntade sig ett förslag som skulle ge tydlighet i rättsläget. Det har inte infriats, utan tvärtom kan vissa resonemang i delbetänkandet snarare öppna upp för nya tolkningsdiskussioner och svårigheter att använda samtliga möjliga skyddsåtgärder, bland annat tekniska, som EU öppnat upp för. Regeringen behöver nu använda sig av reella juridiska lösningar både nationellt och internationellt inom EU. Det viktiga för oss är att frågan blir löst, inte bestämt på vilken nivå det sker. SKR och dess medlemmar, kommuner och regioner, bistår gärna i det arbete regeringen har framför sig. Den här frågan är av stort nationellt intresse. Låt oss därför kroka arm så att digitaliseringen av offentlig sektor kan nå sin fulla potential. Patrik Sundström, digitaliseringschef, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Comentários


bottom of page