top of page

Inte förvånad...

Jag träffar varje vecka företag som tolkat GDPR förordningen på eget sätt ett exempel kan vara att ostrukturerad information behöver vi inte hantera vid ett registerutdrag. När jag frågar hur man gjort den tolkningen, kommer svaret "men det kan vi inte hantera manuellt med mängden information som vi har" Det finns verktyg för sådant brukar jag förmedla.


Comments


bottom of page