top of page

Incidenter som är kopplat till GDPR

Finns bra tips i dessa riktlinjer från Europeiska dataskyddsmyndigheten

  • Kryptering

  • MFA

  • Behörighetssystem
Comments


bottom of page