top of page

Grön taxonomi ska göra det enklare att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar

Taxonomin är ett verktyg för att identifiera miljömässigt hållbara investeringar. Den utgår från en binär ansats, miljömässigt hållbar eller inte, där EU-kommissionen har fastställt sex miljömålsättningar:

  1. Begränsning av klimatförändringar

  2. Anpassning till klimatförändringar

  3. Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser

  4. Övergång till en cirkulär ekonomi

  5. Förebyggande och kontroll av föroreningar

  6. Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem


Comments


bottom of page